Vietinbank: Nợ có khả năng mất vốn tăng vọt gấp hơn 2 lần, 9 tháng lãi hơn 5.300 tỷ

  • Giá sản phẩm Liên Hệ
  • Hãng sản xuất
  • Giá khuyến mại VNĐ
  • Chất lượng
Mua hàng

 

Tại thời điểm 30/9, Vietinbank có nguy cơ mất 5.431 tỷ đồng vì nợ xấu. Huy động vốn khách hàng tăng gần 14% song tín dụng 9 tháng mới tăng trưởng 3,7%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank – CTG) vừa công bố, lợi nhuận của ngân hàng này quý 3 năm nay giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do phần trích lập dự phòng rủi ro tăng vọt. Lũy kế 9 tháng lợi nhuận tuy nhiên vẫn cao hơn cùng kỳ.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý 3 đạt 4.630 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng thu nhập lãi thuần tăng 1,6% đạt 13.943 tỷ.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về cho Vietinbank 103 tỷ đồng trong giai đoạn tháng 7 đến tháng 9, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng kinh doanh ngoại hối tuy nhiên chỉ đạt lãi 179 tỷ đồng, thấp hơn 36,1% so với 9 tháng 2012.

Trong hoạt động kinh doanh thì lãi thuần từ hoạt động khác tăng mạnh nhất, đạt 692 tỷ đồng trong quý 3 và 1.077 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng lần lượt 160,2% và 40,4% so với cùng kỳ.

Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro quý 3 đạt 3.707 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đạt 9.704 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Tuy nhiên, Vietinbank khá buy byetta without presciption. mạnh tay trong việc trích lập dự phòng rủi ro, với 797 tỷ đồng trong quý 3, tăng 71% so với cùng kỳ và 9 tháng là 2.658 tỷ đồng, nên đã ảnh hưởng đáng kể lên lợi nhuận.

Trong quý 3, ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 2.910 tỷ đồng, giảm 16,6% và sau thuế là 2.190 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng lợi nhuận trước thuế là 7.047 tỷ đồng và sau thuế 5.307 tỷ đồng, tăng lần lượt 12,2% và 9,9% so với 9 tháng đầu năm 2012.

 

Vietinbank: Nợ có khả năng mất vốn tăng vọt gấp hơn 2 lần, 9 tháng lãi hơn 5.300 tỷ
Kết quả kinh doanh của Vietinbank quý 3 và 9 tháng

 

 

Cũng theo báo cáo tài chính vừa công bố, Vietinbank có tổng tài sản 528.609 tỷ đồng tại thời điểm 30/9, tăng 25.079 tỷ hay 5% so với cuối năm 2012. Huy động vốn khách hàng tăng 14% đạt 329.480 tỷ trong khi cho vay khách hàng 345.555 tỷ đồng, tăng 3,7% so với đầu năm.

Hoạt động kinh doanh tốt nhưng chất lượng nợ của Vietinbank lại đang xấu đi trầm trọng. Tại thời điểm 30/9, ngân hàng có tổng cộng 8.518 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 2,46% trên viagra from canada pharmacies, dynamogen. tổng dư nợ. So với cuối năm 2012, nợ xấu đã tăng 71%.

Trong 3 nhóm nợ xấu thì nợ dưới tiêu chuẩn tăng gấp rưỡi trong 9 tháng qua, nợ nghi ngờ giảm nhẹ còn nợ có khả năng mất vốn tăng đột biến gấp hơn 2 lần, lên tới 5.431 tỷ đồng, so với 2.196 tỷ đồng tại ngày 31/12/2012. Nợ có khả năng mất vốn cũng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nợ xấu, chiếm hơn 60%.

 

Vietinbank: Nợ có khả năng mất vốn tăng vọt gấp hơn 2 lần, 9 tháng lãi hơn 5.300 tỷ
Nợ xấu của Vietinbank tăng vọt so với cuối 2012 (đvt: tỷ đồng)

 

 

Nguyễn Hằng

Bài Viết Liên Quan

Đối Tác